ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 2] เอ็กซ์เฟรม

Booth Category

• Easy PullFrame X Frame • L Frame • Pull Frame • Sales Desk • Flagpole • Holder & Rack • Light Box • Sign Stand • Screen • Mini Frame • Poster Frame • Annex • Other


X Frame X Frame

PRICE
 iP-2M Booth Only Booth+Print
X Stand
60(W) x 160(H) cm.
60(W) x 160(H) Outdoor
80(W) x 180(H) cm.
80(W) x 180(H) Outdoor
250
250
290
290
550
650
700
850


PRICE
 iP-2Ex Booth Only Booth+Print
X-Frame Exclusive
60(W) x 160(H) cm.
80(W) x 180(H) cm.
100(W) x 200(H) cm.
390
490
590
690
909
1,149


PRICE
 iP-2P Booth Only Booth+Print
X Frame
60(W) x 160(H) cm.
60(W) x 160(H) Outdoor
80(W) x 180(H) cm.
80(W) x 180(H) Outdoor
150
150
220
220
450
550
650
790


PRICE
 iP-2Es Booth Only Booth+Print
X Frame Exclusive
60(W) x 160(H) cm.
60(W) x 160(H) Outdoor
80(W) x 180(H) cm.
80(W) x 180(H) Outdoor
169
169
199
199
459
559
609
759


PRICE
 iP-2CH Booth Only Booth+Print
X Frame Chengeable
60(W)x160(H) cm.
80(W)x180(H) cm.
399
399
725
885


<< 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other