ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 13] อุปกรณ์บูธ

Booth Category

• Easy PullFrame • X Frame • L Frame • Pull Frame • Sales Desk • Flagpole • Holder & Rack • Light Box • Sign Stand • Screen • Mini Frame • Poster Frame Annex • Other


Annex Annex

PRICE
 iP-14B Booth Only Booth+Print
Pull Frame Box B
45(W) x 90(H) cm.
1,990PRICE
 iP-14F Booth Only Booth+Print
Double Easy PullFrame
90-100 cm.
350PRICE
 iP-14E Booth Only Booth+Print
Easy PullFrame Bag
90-100 cm.
299PRICE
 iP-14A Booth Only Booth+Print
Pull Frame Box A
45(W) x 90(H) cm.
2,300PRICE
 iP-14i Booth Only Booth+Print
Pull Frame Light
Circular
Squre
350
500PRICE
 iP-14C Booth Only Booth+Print
Pull Frame Box C
75(W) x 100(H) cm.
5,300PRICE
 iP-14H Booth Only Booth+Print
Aluminium
160(H) - 200(H) cm.
150PRICE
 iP-14D Booth Only Booth+Print
Exclusive Pull Frame Box
45(W) x 90(H) cm.
3,900PRICE
 iP-14G Booth Only Booth+Print
Brochure Holder Box
A4 (21x29) cm.
1,500<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other