ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 5] โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ

Booth Category

• Easy PullFrame • X Frame • L Frame • Pull Frame Sales Desk • Flagpole • Holder & Rack • Light Box • Sign Stand • Screen • Mini Frame • Poster Frame • Annex • Other


Sales Desk Sales Desk

PRICE
 iP-5S Booth Only Booth+Print
Sale Desk
134.5(W) x 78.5(H) cm.
134.5(W) x 78.5(H)outdoor
1,200
1,200
1,500
1,800


PRICE
 iP-5EC Booth Only Booth+Print
Curve Exclusive Desk
199(W) x 95(H) cm.
4,900
5,900


PRICE
 iP-5B Booth Only Booth+Print
Curve Exhibition Desk
180(W) x 80(H) cm.
180(W) x 80(H) cm.(Outdoor)
180(W) x 87(H) cm.
180(W) x 87(H) cm.(Outdoor)
2,200
2,200
2,500
2,500
2,600
3,200
2,900
3,500


PRICE
 iP-5i Booth Only Booth+Print
Information Desk
206(W) x 85(H) cm.
206(W) x 100(H) cm.
2,400
2,900
3,200
3,800


PRICE
 iP-5SC Booth Only Booth+Print
Sale Curve Desk
150(W) x 80(H) cm.
150(W) x 80(H) (Outdoor)
2,300
2,300
2,900
3,500


PRICE
 iP-5A Booth Only Booth+Print
Exhibition Desk
128(W) x 76(H) cm.
2,500
2,900


PRICE
 iP-5Ci Booth Only Booth+Print
Curve Information Desk
221(W) x 85(H) cm.
216(W) x 100(H) cm.
2,400
2,900
3,200
3,800


PRICE
 iP-5D Booth Only Booth+Print
Counter Booth
86(H) x 205(W) cm.
2,500
3,300


PRICE
 iP-5E Booth Only Booth+Print
Exclusive Desk
191(W) x 95(H) cm.
3,900
4,900


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other