ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 6] ธงญี่ปุ่น

Booth Category

• Easy PullFrame • X Frame • L Frame • Pull Frame • Sales Desk Flagpole • Holder & Rack • Light Box • Sign Stand • Screen • Mini Frame • Poster Frame • Annex • Other


Flagpole Flagpole

PRICE
 iP-6A Booth Only Booth+Print
J-Flag ธงญี่ปุ่น
50(W) x 200(H) cm.(S)
50(W) x 200(H) cm.(T)
450
450
750
750


PRICE
 iP-6B Booth Only Booth+Print
J Flag changeable (3 pieces)
50(W) x 200(H) cm.
60(W) x 200(H) cm.
450
490
750
850


PRICE
 iP-6Hs Booth Only Booth+Print
Outdoor High Stand
60(W) x 160(H) cm.
60(W) x 180(H) cm.
60(W) x 200(H) cm.
1,990
1,990
1,990
2,590
2,690
2,790


PRICE
 iP-6Hw Booth Only Booth+Print
Outdoor High Pole
100(W) x 500(H) cm.
3,990
4,690


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other