ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 8] ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED

Booth Category

• Easy PullFrame • X Frame • L Frame • Pull Frame • Sales Desk • Flagpole • Holder & Rack Light Box • Sign Stand • Screen • Mini Frame • Poster Frame • Annex • Other


Light Box Light Box

PRICE
 iP-8AS Booth Only Booth+Print
Aluminium Slim Light Box
40(W) x 60(H) cm.
50(W) x 70(H) cm.
60(W) x 90(H) cm.
60(W) x 120(H) cm.
1,200
1,600
2,700
3,500
1,350
1,800
2,950
3,800


PRICE
 iP-8C Booth Only Booth+Print
Circular Fixed Twin Lightbox
50cm.(ø)
60cm.(ø)
70cm.(ø)
80cm.(ø)
1,359
1,659
1,959
2,259
1,779
2,229
2,699
3,199


PRICE
 iP-8EF Booth Only Booth+Print
Exclusive Fixed Twin lightbox
30(W) x 130(H) cm.
30(W) x 150(H) cm.
80(W) x 200(H) cm.
2,800
2,900
7,990
3,350
3,550
9,990


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other