ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 9] ป้ายตั้งพื้น

Booth Category

• Easy PullFrame • X Frame • L Frame • Pull Frame • Sales Desk • Flagpole • Holder & Rack • Light Box Sign Stand • Screen • Mini Frame • Poster Frame • Annex • Other


Sign Stand Sign Stand

PRICE
 iP-9PH Booth Only Booth+Print
Painting Holder
60(W) x 160(H) cm.
60(W) x 160(H) Outdoor
60(W) x 180(H) cm.
60(W) x 180(H) Outdoor
100
100
100
100
650
790
750
890


PRICE
 iP-9S Booth Only Booth+Print
Sign single stand
A3 (29.7x42 cm.)
A4 (21x29.7 cm.)
1,890
1,590
0
0


PRICE
 iP-9AD Booth Only Booth+Print
A Frame Double side
55(W) x 85(H) cm.
1,990
2,590


PRICE
 iP-9ES Booth Only Booth+Print
Exclusive Poster Stand
60(W) x 120-160(H) cm.
1,290
1,890


PRICE
 iP-9AS Booth Only Booth+Print
A Frame Single side
55(W) x 85(H) cm.
1,590
1,790


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other