ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
BOOTH CATALOG [Set 10] ฉากภาพ

Booth Category

• Easy PullFrame • X Frame • L Frame • Pull Frame • Sales Desk • Flagpole • Holder & Rack • Light Box • Sign Stand Screen • Mini Frame • Poster Frame • Annex • Other


Screen Screen

PRICE
 iP-13PT Booth Only Booth+Print
Folded panels A
55(W) x 85.5(H) x 7p
6,000
6,500


PRICE
 iP-13YS Booth Only Booth+Print
Single Screen
150(W) x 110-200(H) cm.
3,400
4,500


PRICE
 iP-13YD Booth Only Booth+Print
Double Screen
150(W) x 110-200(H) cm.
3,500
5,200


PRICE
 iP-13P Booth Only Booth+Print
Folded panels B
55(W) x 85.5(H) x 8p
6,000
6,650


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | >>

หมายเหตุ: 
Booth Price คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
Booth+Print คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
อุปกรณ์ป้ายสำเร็จรูป บูธประกอบสำเร็จพร้อมงานพิมพ์ สินค้าดีสวย ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH Exhibition

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other