iPrint Advertising

Booth & Exhibition
ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
Easy PullFrame | โรลอัพ
X Frame | เอ็กซ์เฟรม
L Frame | แอลเฟรม
Pull Frame | พูลเฟรม-แบคดรอป
Sales Desk | โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Flagpole | ธงญี่ปุ่น
Holder & Rack | ชั้นวางโบรชัวร์
Light Box | ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED
Sign Stand | ป้ายตั้งพื้น
Screen | ฉากภาพ
Mini Frame | ป้ายขนาดเล็ก
Poster Frame | กรอบโปสเตอร์
Annex | อุปกรณ์บูธ
Other | วัสดุป้าย-บูธ


Annex อุปกรณ์บูธ
อุปกรณ์บูธสำเร็จรูปสำหรับจัดบูธแสดงสินค้ารูปแบบต่างๆ ราคาถูก Booth exhibition


 iP-14i ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Pull Frame Light
Circular
Squre
350
500 iP-14H ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Aluminium
160(H) - 200(H) cm.
150 iP-14G ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Brochure Holder Box
A4 (21x29) cm.
1,500 iP-14F ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Double Easy PullFrame
90-100 cm.
350 iP-14E ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Easy PullFrame Bag
90-100 cm.
299 iP-14D ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Exclusive Pull Frame Box
45(W) x 90(H) cm.
3,900 iP-14C ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Pull Frame Box C
75(W) x 100(H) cm.
5,300 iP-14B ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Pull Frame Box B
45(W) x 90(H) cm.
1,990 iP-14A ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Pull Frame Box A
45(W) x 90(H) cm.
2,300


1| >>

หมายเหตุ: 
ราคาโครง คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
โครง+พิมพ์ คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์

ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ Detail หรือ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
ไอปริ้นบริการผลิตและติดตั้งบูธขายสินค้า
ป้ายจัดบูธสำเร็จรูป อุปกรณ์ออกบูธ สวยคุณภาพดี ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH PRODUCTs

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other
Booth Set