back
วัสดุ
ขนาด X  m. จำนวน   ผืน/ชิ้น
  หน่วยเมตร (100 Cm.= 1 M.)    
หลังพิมพ์ พับขอบ   ร้อยเชือก   ตัดขอบงาน
  ตอกตาไก่   เคลือบเงา/เคลือบด้าน (outdoor)
งานเพิ่มติดบนวัสดุ (mount)
>>   ตัดแต่งรูปทรงตามแบบ
      ติดขาตั้งด้านหลัง